Wednesday, May 3, 2017

Tài nguyên nội sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội


Ngày nay, nhu cầu về tìm kiếm tài liệu rất lớn. Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo dựng một trang mã nguồn mở để cung cấp cho bạn đọc trên khắp thế giới có thể truy cập miễn phí.

Các bạn có thể xem và tải tài liệu tại VNU Open Access.
Hoặc các bạn có thể sao chép địa chỉ http://repository.vnu.edu.vn

No comments: